Zobrazují se záznamy 13187-13206 z 155146

  Klíčové slovo
  brownfield, konverze, rekognoskace, návrh [1]
  brownfield, konverze, sanace, historická budova, využití území [1]
  brownfield, Krnov, database, updating, classification [1]
  brownfield, Krnov, databáze, aktualizace, klasifikace [1]
  brownfield, Little Meadow, Znojmo, army [1]
  brownfield, pasportizace, interaktivní mapa, evidence brownfieldů, znovuvyužití brownfieldů [1]
  brownfield, passportization, interactive map, categorization brownfields, redevelopment brownfields [1]
  brownfield, project, traffic playground, revitalization, traffic education [1]
  brownfield, projekt, dopravní hřiště, revitalizace, dopravní výchova [1]
  brownfield, reconstruction, grounds, farm, granary, monument [1]
  brownfield, rekonstrukce, areál, statek, sýpka, kulturní památka [1]
  brownfield, territorial studies, technical infrastructure, transport infrastructure [1]
  brownfield, urban economy, municipals budgets, building costs, maintenance costs, mathematical model [1]
  brownfield, urbanistická ekonomie, městské rozpočty, výstavbové náklady, provozní náklady, matematický model [1]
  brownfield, územní studie, technická infrastruktura, dopravní infrastruktura [1]
  Brownfields [3]
  brownfields [19]
  brownfields economic aspects [1]
  brownfields regeneration methods [1]
  brownfields, greenfields, lofts, loft apartments, economic theory, mathematical statistics, construction investment plan, cost analysis, management decision-making process, sustainable development [1]