Zobrazují se záznamy 13227-13246 z 155540

  Klíčové slovo
  brownfield, rekonstrukce, areál, statek, sýpka, kulturní památka [1]
  brownfield, territorial studies, technical infrastructure, transport infrastructure [1]
  brownfield, urban economy, municipals budgets, building costs, maintenance costs, mathematical model [1]
  brownfield, urbanistická ekonomie, městské rozpočty, výstavbové náklady, provozní náklady, matematický model [1]
  brownfield, územní studie, technická infrastruktura, dopravní infrastruktura [1]
  Brownfields [3]
  brownfields [19]
  brownfields economic aspects [1]
  brownfields regeneration methods [1]
  brownfields, greenfields, lofts, loft apartments, economic theory, mathematical statistics, construction investment plan, cost analysis, management decision-making process, sustainable development [1]
  brownfields, greenfields, lofty, loftové byty, ekonomická teorie, matematická statistika, předmětný stavební investiční záměr, rozborová nákladová analýza, rozhodovací řídicí investiční proces, udržitelný rozvoj [1]
  brownfields, Hückel's villas, the proposal, reuse, Nový Jičín [1]
  brownfields, Hückelovy vily, návrh, znovuvyužití, Nový Jičín [1]
  brownfields, jatka, Ostrava, konverze, regenerace, životní prostředí [1]
  brownfields, Ostrava, strategically plan, grounds csad, contamination, technical and transport infrastructure, nursing home [1]
  brownfields, Ostrava, strategický plán, areál čsad, kontaminace, technická a dopravní infrastruktura, dům s pečovatelskou službou [1]
  brownfields, regenerace, finanční nástroje, Moravskoslezský kraj, návrh [1]
  brownfields, regenerace, inventarizace, kategorizace, mitigační opatření [1]
  brownfields, regeneration, financial resources, Moravian-Silesian region, proposal [1]
  brownfields, regeneration, inventory, categorization, mitigation, tools [1]