Zobrazují se záznamy 32245-32264 z 166055

  Klíčové slovo
  Dlouhodobý finanční majetek [1]
  dlouhodobý finanční majetek [7]
  dlouhodobý finanční plán [5]
  dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek [2]
  Dlouhodobý hmotný majetek [14]
  dlouhodobý hmotný majetek [26]
  dlouhodobý hmotný majetek (DHM) [1]
  dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, evidence, odpisy [1]
  dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, metody odpisování, daňové odpisy, účetní odpisy, výsledek hospodaření, Caterpillar 427F2 [1]
  dlouhodobý hmotný majetek, financování, vlastní zdroje, cizí zdroje, úvěr, leasing, daňové odpisy, náklady [1]
  dlouhodobý hmotný majetek, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, vykazování, účetní závěrka, náklady, výnosy, účetnictví [1]
  Dlouhodobý majetek [18]
  dlouhodobý majetek [38]
  dlouhodobý majetek hmotný [1]
  dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný [1]
  dlouhodobý majetek nehmotný [1]
  dlouhodobý majetek, cizí zdroje, financování, finanční leasing [1]
  Dlouhodobý majetek, metody odpisování, české účetní předpisy, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, oceňování aktiv [1]
  Dlouhodobý majetek, oceňování, pořízení majetku, vyřazení majetku, odpisy. [1]
  Dlouhodobý majetek, vlastní zdroje, bezúplatné nabytí majetku, zemědělské dotace, leasing, leasingové splátky, leasingová cena, úvěr, druhy úvěrů, čistá výhoda leasingu, diskontované výdaje, Česká leasingová a finanční asociace, srovnání, zemědělec - podnikatel, zemědělský stroj, účetní a daňové hledisko [1]