Now showing items 38592-38611 of 142203

  Subject
  finanční analýza, analýza PESTLE, analýza SWOT, matice rizik [1]
  Finanční analýza, bakalářská práce, finance, Kofola a.s., finanční výkazy, pyramidový rozklad, ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity, ukazatelé zadluženosti [1]
  finanční analýza, Balanced Scorecard, benchmarking, výkonnost podniku, měření výkonnosti [1]
  finanční analýza, BEHYP s.r.o., poměrové ukazatele, horizontální analýza, vertikální analýza, Du Pontův pyramidální rozklad [1]
  Finanční analýza, běžná likvidita, predikční modely, bankrotní modely, čistý pracovní kapitál, ROA, ROE, ROS, EAT, EBIT, tržby, zadluženost, úrokové krytí, rentabilita, ukazatel likvidity, ukazatele aktivity [1]
  finanční analýza, dceřiné společnosti, peněžní tok, poměroví ukazatelé [1]
  Finanční analýza, Diskriminační analýza, Regresní analýza, Logistická regrese, Ratingové modely, Scoringové modely, Bankrotní modely, Bonitní modely [1]
  Finanční analýza, Ekonomická přidaná hodnota (EVA), výkonnost podniku, ekonomický zisk, výnosnost vlastního kapitálu. [1]
  finanční analýza, ekonomické ukazatele, poměrové ukazatele, likvidita, rentabilita, zadluženost, aktivita [1]
  finanční analýza, finance, ukazatele, ČD Cargo a.s., zadluženost, pyramidový rozklad, výkaz zisku a ztráty, výroční zpráva, rentabilita [1]
  finanční analýza, finanční plánování, ekonomické ukazatele, finanční zdraví, rentabilita, likvidita, solventnost, časové řady, trendová složka, cyklická složka, sezónní složka, exponenciální vyrovnávání, výkaz zisku a ztrát, rozvaha [1]
  finanční analýza, finanční stabilita, likvidita, rentabilita, zdroje finanční analýzy, uživatelé finanční analýzy [1]
  finanční analýza, finanční ukazatele, likvidita, rentabilita, aktivity [1]
  finanční analýza, finanční výkonnost podniku, finanční výkazy, poměrová analýza, slévárna, predikční modely, horizontální analýza, vertikální analýza [1]
  Finanční analýza, finanční zdraví, likvidita, rentabilita, zadluženost, aktivita, mezipodnikové srovnání, bonitní a bankrotní modely. [1]
  finanční analýza, finanční zdraví, metody, společnost, posouzení, hlavní cíl, diplomová práce [1]
  finanční analýza, finanční zdraví, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely, Du-Pontův pyramidální rozklad [1]
  finanční analýza, finanční zdraví, řízení podniku [1]
  finanční analýza, firma, akciová společnost, poměrové ukazatele, finanční řízení [1]
  Finanční analýza, hodnocení ekonomické výkonnosti, horizontální analýza, vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů, predikční modely, SWOT analýza [1]