Now showing items 38612-38631 of 142200

  Subject
  finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele [1]
  Finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely [1]
  finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu [1]
  Finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, soustavy poměrových ukazatelů. [1]
  finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, spider graf, Du Pont rozklad, bonitní a bankrotní modely [1]
  finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, společnost Alza cz, a.s. [1]
  finanční analýza, horizontální analýza, poměrová analýza, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity, ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti, vertikální analýza [1]
  finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrová analýza, analýza odchylek, pyramidový rozklad [1]
  finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatele, Du Pont, bankrotní modely, bonitní modely [1]
  finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatele, zadluženost, rentabilita, likvidita, aktivita [1]
  finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatelé finanční analýzy, společnost Hutní montáže, a.s. [1]
  Finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost. [1]
  Finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, ukazatele rentability, rentabilita aktiv, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita dlouhodobých zdrojů, rentabilita tržeb, rentabilita nákladů, pyramidový rozklad ukazatele, ziskový účinek finanční páky. [1]
  Finanční analýza, hospodaření, příspěvková organizace, územně samosprávný celek. [1]
  Finanční analýza, hospodářská krize, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní ukazatele, spider analýza, metoda pěti konkurenčních sil dle M. Portera [1]
  finanční analýza, jednotka, požární ochrana, sbor dobrovolných hasičů [1]
  Finanční analýza, koncernové právo, konsolidovaná účetní závěrka, holding, skupina podniků, VAE CONTROLS Group, a.s. [1]
  finanční analýza, LANEX a.s., metody finanční analýzy, poměrová analýza, bankrotní modely, bonitní modely [1]
  Finanční analýza, likvidita, aktivita, rentabilita, zadluženost, metody finanční analýzy, platební schopnost, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow, aktiva, pasiva, výnosy, náklady, výsledek hospodaření, obrat. [1]
  finanční analýza, likvidita, metody, rentabilita, střelecké družstvo, ukazatel, zadlužení [1]