Now showing items 38632-38651 of 141983

  Subject
  finanční analýza, sportovní zařízení, aquapark, příjmy, náklady [1]
  finanční analýza, stavové ukazatele, poměrové ukazatele, bonitní modely, bankrotní modely [1]
  finanční analýza, stavové ukazatele, poměrové ukazatele, Du Pontův pyramidální rozklad, Altmanův model [1]
  finanční analýza, stavové ukazatele, poměrové ukazatele, Du-Pontův pyramidální rozklad, bankrotní a bonitní modely [1]
  finanční analýza, ukazatel, hodnocení, výkaz [1]
  Finanční analýza, ukazatele aktivity, horizontální analýza, vertikální analýza, doba obratu, pyramidový rozklad běžné likvidity, pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu. [1]
  Finanční analýza, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity, pyramidový rozklad, analýza odchylek [1]
  Finanční analýza, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity, vertikálně - horizontální analýza, pyramidový rozklad [1]
  Finanční analýza, ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele zadluženosti, ukazatele likvidity, horizontální analýza [1]
  finanční analýza, ukazatele, Du Pont, bankrotní modely, bonitní modely [1]
  Finanční analýza, ukazatele, metody, účetní výkazy, rozbor, přehled, finanční zdraví, zisk, ztráta, poměrová analýza, bankrotní modely, bonitní modely, bod zvratu. [1]
  Finanční analýza, ukazatelé rentability, pyramidový rozklad, kvantifikace vlivu, zhodnocení výkonnosti. [1]
  finanční analýza, ukazatelé, rentabilita [1]
  Finanční analýza, uživatele finanční analýzy, etapy finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu, metody zpracování finanční analýzy. [1]
  Finanční analýza, uživatelé finanční analýzy, bankrotní modely, Spider analýza [1]
  Finanční analýza, účetní výkazy, ukazatele likvidity, ukazatale rentability, soustavy poměrových ukazatelů. [1]
  Finanční analýza, účetní výkazy, ukazatelé finanční analýzy, vertikální analýza, horizontální analýza, analýza rozdílových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů, [1]
  finanční analýza, vertikální analýza, horizontální analýza, analýza poměrovými ukazateli, bankrotní model, komparace [1]
  Finanční analýza, vertikální analýza, horizontální analýza, poměrové ukazatele, pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu. [1]
  finanční analýza, vertikální analýza, horizontální analýza, ukazatelé, hodnocení, výkaz [1]