Now showing items 38652-38671 of 141378

  Subject
  Finanční výkonnost [5]
  finanční výkonnost [22]
  finanční výkonnost podnik [1]
  finanční výkonnost podniku [1]
  finanční výkonnost podniku, finanční analýza, pyramidový rozklad, ekonomická přidaná hodnota, rentabilita vlastního kapitálu [1]
  finanční výkonnost, ekonomická přidaná hodnota, poměrové ukazatele, pyramidální rozklady, korelace [1]
  finanční výkonnost, ekonomická přidaná hodnota, rentabilita čistých aktiv, cash flow rentabilita hrubých aktiv, rentabilita investic založená na peněžních tocích, rentabilita vlastního kapitálu [1]
  Finanční výkonnost, EVA – Entity, EVA – Equity, CFROI, pyramidový rozklad [1]
  finanční výkonnost, finanční analýza, benchmarking [1]
  finanční výkonnost, finanční analýza, ekonomická přidaná hodnota, rentabilita vlastního kapitálu, pyramidový rozklad [1]
  finanční výkonnost, finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, rentabilita, zadluženost, likvidita, aktivita, pracovní kapitál, souhrnné modely hodnocení finančního zdraví, ekonomická přidaná hodnota (EVA), náklady kapitálu [1]
  finanční výkonnost, finanční analýza, poměrová analýza, bonitní a bankrotní modely, indexy IN, ekonomická přidaná hodnota, náklady vlastního kapitálu, pyramidový rozklad [1]
  finanční výkonnost, finanční analýza, souhrnné modely hodnocení výkonnosti, ekonomická přidaná hodnota, pyramidový rozklad, citlivostní analýza [1]
  Finanční výkonnost, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrová analýza, bonitní model, bankrotní model, náklady kapitálu, ekonomická přidaná hodnota, pyramidový rozklad, citlivostní analýza. [1]
  finanční vzdělávání. [1]
  finanční zabezpečení voleb [1]
  finanční zadluženost [1]
  finanční zajištění [2]
  Finanční závazek [1]
  finanční závazek [1]