Now showing items 38652-38671 of 142011

  Subject
  Finanční analýza, uživatelé finanční analýzy, bankrotní modely, Spider analýza [1]
  Finanční analýza, účetní výkazy, ukazatele likvidity, ukazatale rentability, soustavy poměrových ukazatelů. [1]
  Finanční analýza, účetní výkazy, ukazatelé finanční analýzy, vertikální analýza, horizontální analýza, analýza rozdílových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů, [1]
  finanční analýza, vertikální analýza, horizontální analýza, analýza poměrovými ukazateli, bankrotní model, komparace [1]
  Finanční analýza, vertikální analýza, horizontální analýza, poměrové ukazatele, pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu. [1]
  finanční analýza, vertikální analýza, horizontální analýza, ukazatelé, hodnocení, výkaz [1]
  Finanční analýza, výkonnost podniku, bonitní modely, bankrotní modely, benchmarking. [1]
  finanční analýza, zhodnocení zadluženosti, cash flow, Taflerův bankrotní model, Altmanovo Z-scóre, horizontální a vertikální analýza, indexy IN [1]
  finanční analýza. [13]
  finanční analýzy [1]
  finanční anlaýza [1]
  finanční anlýza [1]
  finanční arbitr [2]
  Finanční arbitr, mimosoudní způsoby řešení sporů, finanční instituce, ochrana spotřebitele. [1]
  finanční arbitr, smírčí orgán, alternativní řešení sporů, Evropská unie, ochrana spotřebitele, platební styk [1]
  finanční aspekty [1]
  Finanční audit [1]
  finanční audit [1]
  finanční centrum [1]
  finanční cíl [1]