Now showing items 38652-38671 of 142212

  Subject
  finanční analýza, poměrové ukazatele, Du-Pontův pyramidální rozklad, bankrotní modely [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, Du-Pontův pyramidální rozklad, bonitní a bankrotní modely [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, Du-pontův pyramidální rozklad, bonitní a bankrotní modely [1]
  Finanční analýza, poměrové ukazatele, IN indexy, Altmanova formule bankrotu Z - skóre [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, metody finanční analýzy, etapy finanční analýzy [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, rentabilita, aktivita, likvidita [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, rentabilita, likvidita, zadluženost, aktivita, pyramidový rozklad, logaritmická metoda [1]
  Finanční analýza, poměrové ukazatele, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow, horizontální a vertikální analýza, rentabilita, aktivita, zadluženost, likvidita, produktivita práce, bankrotní a bonitní modely, Du Pontův rozklad. [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, společnost ROMOTOP spol. s.r.o., metody finanční analýzy [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, rozvaha, výkaz zisků a ztráty, KOVOGROUP, s. r. o. [1]
  Finanční analýza, Poměrové ukazatele, Ukazatele rentability, Ukazatele likvidity, Pyramidové rozklady, Analýza odchylek, Korelační analýza, Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA. [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, vertikální a horizontální analýza, pyramidový rozklad [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, výkaz zisku a ztrát, rentabilita, aktivita, zadluženost a likvidita [1]
  Finanční analýza, poměrové ukazatele, zhodnocení, výkazy, výsledek hospodaření [1]
  Finanční analýza, Poměrový ukazatel, Likvidita, Rentabilita, Zadluženost, Zisk čistý, Zisk před úroky a zdaněním, Finanční zdraví, Horizontální analýza, Poměrová analýza, Vertikální analýza. [1]
  finanční analýza, poměrový ukazatel, ukazatel likvidity, ukazatel zadluženosti, ukazatel aktivity, spider graf, vertikální analýza, bonita, pískovna, štěrkovna [1]
  Finanční analýza, procentní, poměrová, horizontální, vertikální, účetní výkazy, hospodaření, SWOT analýza, srovnání s konkurenčním prostředím, pyramidový rozklad, insolvenční řízení [1]
  finanční analýza, příspěvková organizace, výsledek hospodaření, autarkie, rentabilita, aktivita, likvidita [1]
  finanční analýza, rentabilita, likvidita, finanční stabilita, zadluženost, aktivita [1]