Zobrazují se záznamy 42143-42162 z 155282

  Klíčové slovo
  finanční analýza, finanční výkonnost podniku, finanční výkazy, poměrová analýza, slévárna, predikční modely, horizontální analýza, vertikální analýza [1]
  Finanční analýza, finanční zdraví, finanční výkazy, horizontální a vertikální analýza, poměrová analýza, automobilový průmysl [1]
  Finanční analýza, finanční zdraví, likvidita, rentabilita, zadluženost, aktivita, mezipodnikové srovnání, bonitní a bankrotní modely. [1]
  finanční analýza, finanční zdraví, metody, společnost, posouzení, hlavní cíl, diplomová práce [1]
  finanční analýza, finanční zdraví, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely, Du-Pontův pyramidální rozklad [1]
  finanční analýza, finanční zdraví, řízení podniku [1]
  finanční analýza, firma, akciová společnost, poměrové ukazatele, finanční řízení [1]
  Finanční analýza, hodnocení ekonomické výkonnosti, horizontální analýza, vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů, predikční modely, SWOT analýza [1]
  finanční analýza, hodnota podniku, cash flow, finanční ukazatele, systém varování, průmyslový podnik, finanční řízení [1]
  finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele [1]
  Finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely [1]
  finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu [1]
  Finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, soustavy poměrových ukazatelů. [1]
  finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, spider graf, Du Pont rozklad, bonitní a bankrotní modely [1]
  finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, společnost Alza cz, a.s. [1]
  finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, ukazatele rentability, ukazatele likvidity, pyramidový rozklad, [1]
  finanční analýza, horizontální analýza, poměrová analýza, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity, ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti, vertikální analýza [1]
  finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrová analýza, analýza odchylek, pyramidový rozklad [1]
  finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatele, bonitní modely, Du Pontův pyramidální rozkladu [1]
  finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatele, Du Pont, bankrotní modely, bonitní modely [1]