Zobrazují se záznamy 42143-42162 z 155125

  Klíčové slovo
  finanční analýza, poměrové ukazatele finanční analýzy, Du-Pont pyramidální rozklad, bankrotní modely [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele rentability, rentabilita aktiv, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita nákladů, rentabilita dlouhodobých zdrojů, pyramidový rozklad [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, bankrotní modely, Du – pontův pyramidální rozklad [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, Du Pont pyramidální rozklad, bankrotní a bonitní modely [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, Du Pontův pyramidální rozklad, bonitní a bankrotní modely [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, Du-Pontův pyramidální rozklad, Altmanovo Z skóre [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, Du-Pontův pyramidální rozklad, bankrotní modely [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, Du-Pontův pyramidální rozklad, bonitní a bankrotní modely [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, Du-pontův pyramidální rozklad, bonitní a bankrotní modely [1]
  Finanční analýza, poměrové ukazatele, IN indexy, Altmanova formule bankrotu Z - skóre [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, metody finanční analýzy, etapy finanční analýzy [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, pyramidový rozklad, analýza odchylek, citlivostní analýza, likvidita [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, rentabilita, aktivita, likvidita [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, rentabilita, likvidita, zadluženost, aktivita, pyramidový rozklad, logaritmická metoda [1]
  Finanční analýza, poměrové ukazatele, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow, horizontální a vertikální analýza, rentabilita, aktivita, zadluženost, likvidita, produktivita práce, bankrotní a bonitní modely, Du Pontův rozklad. [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, společnost ROMOTOP spol. s.r.o., metody finanční analýzy [1]
  finanční analýza, poměrové ukazatele, rozvaha, výkaz zisků a ztráty, KOVOGROUP, s. r. o. [1]
  Finanční analýza, Poměrové ukazatele, Ukazatele rentability, Ukazatele likvidity, Pyramidové rozklady, Analýza odchylek, Korelační analýza, Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA. [1]