Zobrazují se záznamy 42183-42202 z 155146

  Klíčové slovo
  finanční analýza, rentabilita, poměrové ukazatele, pyramidový rozklad ROE [1]
  finanční analýza, rentabilita, pyramidový rozklad ROE, analýza odchylek, odvětví. [1]
  Finanční analýza, rentabilita, pyramidový rozklad, analýza odchylek, srovnání s odvětvím [1]
  finanční analýza, rentabilita, rozklad, analýza odchylek, predikční modely [1]
  finanční analýza, rentabilita, vlastní kapitál, pyramidový rozklad, podnik [1]
  finanční analýza, rentabilita, zadluženost a stabilita, likvidita, aktivita [1]
  Finanční analýza, rentabilita, zadluženost, aktivita, likvidita [1]
  finanční analýza, rozvaha, aktiva, pasiva, rentabilita,výkaz zisku a ztráty [1]
  finanční analýza, rozvaha, aktiva, pasiva, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flov, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrová čísla, rentabilita, likvidita, aktivita, finanční stabilita a zadluženost, analýza odchylek, pyramidální rozklad, metoda postupných změn, metoda logaritmická, metoda funkcionální [1]
  finanční analýza, rozvaha, likvidita, rentabilita, aktivita [1]
  finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow, horizontální a vertikální analýza, ukazatelé rentability, ukazatelé aktivity, ukazatelé likvidity, ukazatelé zadluženosti a finanční stability, pyramidální rozklady, analýza odchylek [1]
  finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow, poměrové ukazatelé [1]
  Finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, rentabilita, aktivita, likvidita. [1]
  finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, tržby, zisk, ztráta [1]
  finanční analýza, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatelé, rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost [1]
  finanční analýza, Solartec, s. r. o., poměrové ukazatele, horizontální analýza, vertikální analýza, rozdílové ukazatele, Du Pont, bankrotní modely [1]
  finanční analýza, sportovní zařízení, aquapark, příjmy, náklady [1]
  finanční analýza, stavové ukazatele, poměrové ukazatele, bonitní modely, bankrotní modely [1]
  finanční analýza, stavové ukazatele, poměrové ukazatele, Du Pontův pyramidální rozklad, Altmanův model [1]
  finanční analýza, stavové ukazatele, poměrové ukazatele, Du-Pontův pyramidální rozklad, bankrotní a bonitní modely [1]