Zobrazují se záznamy 42183-42202 z 155449

  Klíčové slovo
  finanční analýza, finance, ukazatele, ČD Cargo a.s., zadluženost, pyramidový rozklad, výkaz zisku a ztráty, výroční zpráva, rentabilita [1]
  finanční analýza, finance, ukazatele, Heineken Česká republika a.s., zadluženost, pyramidový rozklad, výkaz zisku a ztráty, výroční zpráva, rentabilita [1]
  finanční analýza, finanční metody, doporučení,hodnocení finanční situace [1]
  finanční analýza, finanční plánování, ekonomické ukazatele, finanční zdraví, rentabilita, likvidita, solventnost, časové řady, trendová složka, cyklická složka, sezónní složka, exponenciální vyrovnávání, výkaz zisku a ztrát, rozvaha [1]
  finanční analýza, finanční stabilita, likvidita, rentabilita, zdroje finanční analýzy, uživatelé finanční analýzy [1]
  finanční analýza, finanční ukazatele, likvidita, rentabilita, aktivity [1]
  finanční analýza, finanční výkonnost podniku, finanční výkazy, poměrová analýza, slévárna, predikční modely, horizontální analýza, vertikální analýza [1]
  Finanční analýza, finanční zdraví, finanční výkazy, horizontální a vertikální analýza, poměrová analýza, automobilový průmysl [1]
  Finanční analýza, finanční zdraví, likvidita, rentabilita, zadluženost, aktivita, mezipodnikové srovnání, bonitní a bankrotní modely. [1]
  finanční analýza, finanční zdraví, metody, společnost, posouzení, hlavní cíl, diplomová práce [1]
  finanční analýza, finanční zdraví, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely, Du-Pontův pyramidální rozklad [1]
  finanční analýza, finanční zdraví, řízení podniku [1]
  finanční analýza, firma, akciová společnost, poměrové ukazatele, finanční řízení [1]
  Finanční analýza, hodnocení ekonomické výkonnosti, horizontální analýza, vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů, predikční modely, SWOT analýza [1]
  finanční analýza, hodnota podniku, cash flow, finanční ukazatele, systém varování, průmyslový podnik, finanční řízení [1]
  finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele [1]
  Finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely [1]
  finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu [1]
  Finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, soustavy poměrových ukazatelů. [1]
  finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, spider graf, Du Pont rozklad, bonitní a bankrotní modely [1]