Zobrazují se záznamy 51518-51537 z 166058

  Klíčové slovo
  GPS, cache, keš, kačer, hra, navigace, lovec, schránka, trasa, Havířov [1]
  GPS, Clustering, Statgraphics, k-means [1]
  GPS, Galileo, DGPS, RTK, Reference Station, the GPS receiver [1]
  GPS, GIS, geoinformační technologie, ArcMap, tematická mapa [1]
  GPS, GIS, geoinformation technologies, ArcMap, thematic map [1]
  GPS, GLONASS, bezpilotní systém, bezpilotní letadlo, satelitní navigační systémy, Phantom [1]
  GPS, GLONASS, UAS, UAV, satellite navigation systems, Phantom [1]
  GPS, J2ME, mobile application, web map server, POI database [1]
  GPS, J2ME, mobilní aplikace, webové mapové servery, POI databáze [1]
  GPS, navigace, jednotka hasičského záchranného sboru, mimořádná událost, místo zásahu, GINA system, Point.x [1]
  GPS, navigation, fire brigade, emergency incident, incident place, GINA system, Point.x [1]
  GPS, receiving unit, transmitting units, Galileo, Glonas, RF module, interrupt. [1]
  GPS, RFID, tag, čtečka RFID, externí anténa RFID,určování polohy, důlní dráha, vlečka, železniční doprava, měření, analýza rozptylu (ANOVA), statistické zpracování dat [1]
  GPS, RFID, tag, RFID reader, RFID external antenna, positioning, mining track, siding, railway transport, measurement, analysis of variance (ANOVA), statistical data processing. [1]
  GPS, Shlukování, Statgraphics, k-means [1]
  GPS, survey sketch, recording detailed measurements of changes, the real Eestate [1]
  GPS, tile system, quadtree, spatial index, map rendering, reverse geocoding [1]
  GPS, tile systém, kvadrantový strom, prostorový index, vykreslování mapy, reverzní geocoding [1]
  GPS, vysílací jednotka, přijímací jednotky, Galileo, Glonas, RF modul, přerušení. [1]
  GPS, Web Map Service [1]