Zobrazují se záznamy 51598-51617 z 166312

  Klíčové slovo
  GPS souřadnice, geocaching, turistická trasa, příroda, geokešer, keš [1]
  GPS tomography [1]
  GPS – Global Position System [1]
  GPS – RTK [1]
  GPS, AGPS, SUPL, SLP, SET, RRLP [1]
  GPS, cache, keš, kačer, hra, navigace, lovec, schránka, trasa, Havířov [1]
  GPS, Clustering, Statgraphics, k-means [1]
  GPS, Galileo, DGPS, RTK, Reference Station, the GPS receiver [1]
  GPS, GIS, geoinformační technologie, ArcMap, tematická mapa [1]
  GPS, GIS, geoinformation technologies, ArcMap, thematic map [1]
  GPS, GLONASS, bezpilotní systém, bezpilotní letadlo, satelitní navigační systémy, Phantom [1]
  GPS, GLONASS, UAS, UAV, satellite navigation systems, Phantom [1]
  GPS, J2ME, mobile application, web map server, POI database [1]
  GPS, J2ME, mobilní aplikace, webové mapové servery, POI databáze [1]
  GPS, navigace, jednotka hasičského záchranného sboru, mimořádná událost, místo zásahu, GINA system, Point.x [1]
  GPS, navigation, fire brigade, emergency incident, incident place, GINA system, Point.x [1]
  GPS, receiving unit, transmitting units, Galileo, Glonas, RF module, interrupt. [1]
  GPS, RFID, tag, čtečka RFID, externí anténa RFID,určování polohy, důlní dráha, vlečka, železniční doprava, měření, analýza rozptylu (ANOVA), statistické zpracování dat [1]
  GPS, RFID, tag, RFID reader, RFID external antenna, positioning, mining track, siding, railway transport, measurement, analysis of variance (ANOVA), statistical data processing. [1]
  GPS, Shlukování, Statgraphics, k-means [1]