Zobrazují se záznamy 63431-63450 z 167465

  Klíčové slovo
  investice, investiční projekt, metody hodnocení investičních projektů, formy financování, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti [1]
  investice, investiční projekt, peněžní toky, metody hodnocení investic, finanční analýza, dotace [1]
  investice, investiční projekt, statické metody hodnocení, dynamické metody hodnocení, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti, vícekritériální hodnocení [1]
  investice, investiční rozhodování, podnikatelský plán, čistá současná hodnota, citlivostní analýza [1]
  Investice, investiční rozhodování, zadlužená investice, nezadlužená investice, náklady kapitálu, čistá současná hodnota. [1]
  investice, investiční varianty, metody hodnocení efektivnosti investic, výroba, rozvoj společnosti, BORCAD cz, s. r. o. [1]
  Investice, investiční výdaj, peněžní příjem, dynamická kritéria, statická kritéria, čistá současná hodnota, index ziskovost, pěněžní tok [1]
  Investice, investiční záměr, čistá současná hodnota, peněžní toky, efektivita, investiční výdaj, čistý zisk [1]
  Investice, investiční záměr, vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnota, index ziskovosti, doba návratnosti, diskontní míra, efektivnost. [1]
  Investice, investování, podílové fondy, banky, pojišťovny, penzijní společnosti, stavební spořitelny, Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa [1]
  Investice, Kolektivní investování, Podílový fond, Výkonnost, Rizikově vážené metody, Sharpův poměr, Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, Informační poměr, metoda Modigliani–Modigliani, Časování trhu, Treynor-Mazuy model, Merton-Henriksson model [1]
  investice, konkurenceschopnost, návratnost investice, dům pro seniory [1]
  investice, kvalita, analýza, cena, společnost ČEZ, a.s. [1]
  investice, metody hodnocení investic, zařízení pro tepelné zpracování, vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnota, výnosnost investice, doba návratnosti [1]
  Investice, odpisy, náklady kapitálu [1]
  Investice, projekt, výrobní podnik, montážní linky, čistá současná hodnota, návratnost investice, doba návratnosti. [1]
  investice, rozhodování o investicích [1]
  investice, solární kolektor, solární soustava, úspora energie, efektivnost investice [1]
  investice, úspory, zateplení, rekonstrukce, energie, legislativa [1]
  investice, výnosnost investice, zhodnocení efektivnosti, doba splacení, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, cash flow, čistý zisk [1]