Zobrazují se záznamy 68129-68148 z 153152

  Klíčové slovo
  Logistika Zásoba Skladování Náklady Podnik Analýza ABC Dodavatel [1]
  Logistika Zásobování Skladování Náklady Analýza abc [1]
  Logistika [38]
  logistika [114]
  logistika optimalizace materiálový tok řízení materiálového toku manipulace s materiálem Sankeyův diagram trojúhelníková metoda skladování [1]
  logistika nákupu [1]
  Logistika nákupu a distribuce optimální velikost objednávky rychlost pohybu zásob vybraného produktu zhodnocení a výběr nejvhodnějšího dodavatele umístění centrálního skladu pomocí souřadnic metoda MAKE OR BUY [1]
  logistika v OKD, zásobování, projekt, nová řešení [1]
  logistika v systému řízení výdejen [1]
  logistika výroby [1]
  logistika, dělení zásob, řízení zásob, objednací systémy, ekonomické objednací množství, metoda ABC [1]
  Logistika, dopravní logistika, manipulační prostředky, benchmarking, Porterova analýzy, SWOT analýza [1]
  logistika, java, prax, testovací scenár, dokumentácia, plánovanie, splnitelnosť objednávky [1]
  logistika, konkurenceschopnost, průmyslový podnik, výroba, plánování, materiálový tok, logistické technologie, MRP I (Material Requirement Planning), MRP II (Manufacturing Resource Planning), Just In Time, 5s, Kanban, Kaizen [1]
  Logistika, letecká údržbová organizace, skladování, nákup, logistický řetězec, JIT systém. [1]
  Logistika, logistická řetězec, vstupní materiál, rizika [1]
  Logistika, logistické náklady, skladování, zásoby. [1]
  Logistika, logistický management, logistický útvar, systém logistiky, organizační struktura, rozhodovací strom, testování hypotéz, expertní model. [1]
  logistika, logistický řetězec, JIT, KANBAN, zásoby, skladování, doprava, náklady, materiálový tok [1]
  Logistika, Logistický řetězec, Kanban, výdejní automat, ABC analýza, sytém tahu, systém tlaku, osobní ochranné pracovní pomůcky, vychystávání materiálu [1]