Zobrazují se záznamy 68129-68148 z 166068

  Klíčové slovo
  konkurence, konkurenceschopnost, finanční poradenství, benchmarking, mystery shopping [1]
  Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční prostředí, konkurenční výhoda, pasportizace, PESTE analýza, podnikatelský potenciál, Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýza. [1]
  Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční síla, konkurenční výhoda, strategie podniku, strategická analýza, analýza SWOT, analýza PESTLE, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, metoda SPACE, finanční analýza. [1]
  Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, analýza konkurence, průmyslový podnik, PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, finanční analýza, model IDINIMOSU, SWOT analýza [1]
  Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, analýza PESTLE, Porterův model pěti sil, SWOT analýza, finanční analýza. [1]
  Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, finanční analýza, poměrové ukazatele, horizontální analýza, strategická analýza, PEST analýza, SWOT analýza, Porterova analýza [1]
  Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, hotel, PESTLE analýza, SWOT analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, likvidita, aktivita, zadluženost, rentabilita. [1]
  Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, konkurenční strategie, hodnocení konkurenceschopnosti. [1]
  Konkurence, Konkurenceschopnost, Konkurenční výhoda, PEST analýza, Porterova analýza, SWOT analýza, Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, Podnik [1]
  konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, PEST analýza, SWOT analýza, podnikatelské prostředí [1]
  Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, podnikatelský potenciál, konkurenční potenciál, koncepce konkurenceschopnosti a potenciálu, metoda hodnocení vitality podniku Harryho Pollaka, základní poměrové ukazatelé, metoda GM-TREND. [1]
  Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, podnikatelský potenciál, SWOT analýza, STEP analýza [1]
  Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, SWOT analýza, PEST analýza, Porterův model pěti sil, model IDINMOSU, metoda BSC, Škoda AUTO, a.s., externí prostředí, interní prostředí, makrookolí, mikrookolí, Hyundai, Kia, Volkswagen. [1]
  Konkurence, Konkurenceschopnost, Konkurenční výhoda, SWOT analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, PESTLE analýza, VRIO analýza, Hodnocení spokojenosti zákazníků. [1]
  Konkurence, konkurenceschopnost, Model IDINMOSU, analýza makroprostředí, Porterova analýza 5-ti konkurenčních sil, Analýza měkkých faktorů, SWOT analýza [1]
  konkurence, konkurenceschopnost, Porterova analýza, SWOT analýza, PEST analýza [1]
  Konkurence, konkurenceschopnost, Porterův model, finanční analýza, Balanced Scorecard, SWOT analýza [1]
  konkurence, konkurenceschopnost, STEP analýza, Porterova analýzy, SWOT analýza, konkurenční strategie, portál hromadného nakupování [1]
  konkurence, konkurenceschopnost, základní konkurenční strategie, konkurenční výhoda, Pest analýza, SWOT analýza, analýza Pěti konkurenčních sil. [1]
  Konkurence, konkurenční výhoda, konkurenční prostředí, Benchmarking, PESTLE analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, McKinseyho 7S, SWOT analýza, pojišťovnictví, Česká pojišťovna, a. s., životní pojištění, neživotní pojištění [1]