Zobrazují se záznamy 77966-77985 z 167961

  Klíčové slovo
  marketing, marketing mix, sports marketing mix, marketing strategy, SWOT analysis, PEST analysis, porterům five forces model [1]
  Marketing, marketing research [1]
  Marketing, marketing research, brand management, brand position analysis, benchmarking, branding [1]
  Marketing, Marketing Research, Marketing Communications [1]
  marketing, marketing research, promotion (advertising), services, sponsorship, physical culture, sport [1]
  marketing, marketing services, strategy, leisure time sport, school, airborne sports [1]
  marketing, marketing služeb, strategie, volnočasový sport, škola, letecké sporty [1]
  marketing, marketing strategy, competitive business environment, competitive advantage, competitiveness, industry, industry sectors, questionnaire research [1]
  Marketing, marketing strategy, services, price, product, people [1]
  marketing, marketingová komunikace, hotel, hotelové služby, analýza marketingového prostředí, marketingový výzkum [1]
  marketing, marketingová komunikace, komunikační mix, marketingový výzkum, analýza,trh s přírodním kamenem [1]
  marketing, marketingová komunikace, komunikační mix, marketingový výzkum, e-shop, fiktivní nákup, analýza, trh s plaveckými potřebami [1]
  Marketing, marketingový mix, analýza, služby, marketing služeb, výzkum, dotazník, produkt, cena, distribuce, lidé, procesy, materiální prostředí, marketingová komunikace. [1]
  marketing, marketingový mix, CRM systémy, klíčoví zákazníci, analýza, marketingový výzkum [1]
  marketing, marketingový mix, marketingová komunikace, společnost, návrhy [1]
  marketing, marketingový mix, marketingová strategie, SWOT analýza, marketingové cíle, marketingová situační analýza [1]
  marketing, marketingový mix, produkt, cena, distribuce, propagace, průmyslový podnik, spotřebitel, strategie [1]
  Marketing, marketingový mix, služba, cena, produkt, lidé [1]
  Marketing, marketingový mix, služba, marketing služeb, marketingový výzkum, produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace, lidé, materiální prostředí, procesy, kadeřnický salon, vlasy [1]
  marketing, marketingový mix, sportovní marketingový mix, marketingová strategie, SWOT analýza, PEST analýza, Porterům model pěti konkurenčních sil [1]