Now showing items 78006-78025 of 142011

  Subject
  obec, kraj [1]
  obec, meziobecní spolupráce, dobrovolný svazek obcí, hospodaření svazků obcí, regionální rozvoj [1]
  obec, město, Zábřeh, rozpočet, daň, poplatek, daňový příjem, vývoj [1]
  obec, město, Zábřeh, rozpočet, investice, investiční činnost, metoda CUA [1]
  obec, místní komunikace, hospodaření, analýza, srovnání, zlepšení, dopravní ifrastruktura, návrhy a doporučení [1]
  obec, odpady, odpadové hospodářství, třídění odpadu, kontejnery [1]
  obec, organizační složka [1]
  Obec, orgány obce, obecně závazná vyhláška, hospodaření obce, rozpočet obce, hospodaření městských obvodů statutárního města Ostravy, místní poplatek, výběr místních poplatků městskými obvody statutárního města Ostravy [1]
  obec, orgány obce, rozpočet obce, městský úřad, inženýrské sítě, zimní stadion [1]
  Obec, orgány obce, rozpočet, hospodaření, investiční akce, příjmy obce, výdaje obce, vlastní zdroje, úvěrové financování, dotace, Spolupráce veřejného a soukromého sektoru. [1]
  Obec, orgány obce, rozpočet, příjmy obce, výdaje obce, vlastní zdroje, úvěrové financování, dotace, Spolupráce veřejného a soukromého sektoru. [1]
  obec, orgány obce, územní rozpočet, analýza hospodaření obce, vodní hospodářství, čistírna odpadních vod, kanalizace, dotační programy, financování projektu [1]
  Obec, rekreační funkce obce, hospodaření obce, druhé bydlení. [1]
  Obec, rozpočet, hospodaření obce, příjmy a výdaje obce, dotace. [1]
  Obec, rozpočet, hospodaření obce, příjmy obce, dotace. [1]
  Obec, rozpočet, hospodaření, místní poplatky [1]
  Obec, rozpočet, hospodaření, zadluženost, město Rožnov pod Radhoštěm [1]
  Obecná deformační metoda [1]
  obecná deformační metoda [1]
  obecná deformační metoda, Přenosové matice, Matlab,prutová konstrukce, statická analýza [1]