• Nanostructured titanium - application in dental implants 

    Petruželka, Jiří; Dluhoš, Luděk; Hrušák, Daniel; Sochová, Jarmila (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2006, roč. 52, č. 1, s. 177-185 : il.)
  • Nanostructured titanium for biomedical applications 

    Valiev, Ruslan Z.; Semenova, Irina P.; Latysh, Vladimir V.; Rack, Henry; Lowe, Terry C.; Petruželka, Jiří; Dluhoš, Luděk; Hrušák, Daniel; Sochová, Jarmila (Advanced engineering materials. 2008, vol. 10, issue 8, p. B15-B17.)