Now showing items 1-1 of 1

  • SAG rubber coated flat balance ropes 

    Carbogno, Alfred; Poturalski, Waldemar; Luksza, Valerian (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 1994, roč. 40, č. 2, s. 81-91 : il.)