• Karbidy v soustavě Fe-Cr-V-C 

    Čochnář, Zdeněk; Čadek, Josef (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. 1965, roč. 11, č. 5, s. 795-805 : il.)