• Ordered thin films of magnetic nanoparticles 

    Röschlová, J.; Weis, M.; Šatka, A.; Pleceník, T.; Pištora, Jaromír; Petridis, D.; Barančok, D.; Cirák, J. (Advances in electrical and electronic engineering. 2006, vol. 5, no. 3, p. 358-361.)
  • ZnO nanostructures prepared by RF sputtering 

    Flickyngerová, S.; Tvarožek, V.; Novotný, I.; Šatka, A.; Šutta, P. (Advances in electrical and electronic engineering. 2006, vol. 5, no. 3, p. 330-333.)