• Historická důlní díla a jejich stabilita 

    Bernard, Josef; Šich, Jiří (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2008, roč. 8, č. 2, s. 1-12 : il.)