• Geoelektrická dokumentácia sypanej hrádze 

    Gajdoš, Vojtech; Rozimant, Kamil; Dao, Andrej (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2008, roč. 8, č. 2, s. 39-43 : il.)