• Chemické složení důlních plynů v OKR 

    Müllerová, Jarmila; Müller, Karel; Dvořáček, Josef; Švec, Jiří (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická. 1971, roč. 17, č. 3, s. 173-196 : il.)