• Photogrammetric measurements in geotechnic 

    Baliak, František; Fraštia, Marek; Chlepková, Miroslava (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2010, roč. 10, č. 2, s. 1-8 : il.)