• Copolymeric sulfur - preparing and using 

    Olšovský, Milan; Macho, Vendelín; Gášek, Peter (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2009, roč. 52, č. 1, s. 82-85 : il.)
  • Influence of interphase on physic - mechanical properties of plastic compounds 

    Lacko, Michal; Macho, Vendelín; Gášek, Peter; Šarlajová, Martina (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2008, roč. 51, č. 1, s. 243-246 : il.)
  • Vulcanizing systems for rubber 

    Olšovský, Milan; Macho, Vendelín; Gášek, Peter (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2008, roč. 51, č. 1, s. 263-266.)