• Přípustná únavová trhlina - aplikace 

    Tomica, Vladimír; Krejsa, Martin; Gocál, Jozef (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2008, roč. 8, č. 1, s. 111-124 : il.)
  • Přípustná únavová trhlina - teorie 

    Tomica, Vladimír; Krejsa, Martin; Gocál, Jozef (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2008, roč. 8, č. 1, s. 103-110 : il.)