• Termodynamické úvahy o systéme Pb-S-O 

    Gubčová, Alžběta; Yazawa, Akira; Sehnálek, František (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hutnická. 1967, roč. 13, zvláštní č. [3], s. 137-151 : il.)