• Stanovení permeability zatěžkavadel 

    Hamerský, Miloš; Sommer, Jaroslav; Pečínka, Drahomír (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. 1964, roč. 10, č. 5, s. 613-628 : il.)