• Hydrogen embrittlement of dual phase and trip steels 

    Sojka, Jaroslav; Jerome, Michel; Ly, Céline; Schindler, Ivo; Váňová, Petra; Wenglorzová, Andrea; Sozańska, Maria (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2009, roč. 52, č. 3, s. 205-210 : il.)