• Centrum zábavy 

    Jiříčková, Alžběta (Bakalářská práce, 2006)