• Ještě k Baťovi 

    Koutský, Milan (Ekonomická revue. 2004, roč. 7, č. 3, s. 76-89.)