• Stanovení Burgesova vektoru dislokací 

    Orlová, Alena (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hutnická. 1968, roč. 14, zvláštní č., s. 109-114 : il.)
  • Stanovení hustoty dislokací 

    Orlová, Alena (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hutnická. 1968, roč. 14, zvláštní č., s. 115-118 : il.)
  • Stanovení tloušťky vzorku 

    Orlová, Alena (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hutnická. 1968, roč. 14, zvláštní č., s. 103-108 : il.)