• Vady ocelových odlitků způsobených reoxidací 

    Veselý, Pavel; Vavrinec, Pavel; Hřebíček, Lukáš; Šenberger, Jaroslav; Záděra, Antonín; Pernica, Vítězslav (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2009, roč. 52, č. 2, s. 349-354 : il.)