• New technical solutions in conducting mining excavations 

    Shevtsov, Viktor; Shkumatov, Alexander; Labinskiy, Konstantin; Moroz, Oleg; Proskurenko, Daniel (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. 2003, roč. 49, č. 1, s. 137-140 : il.)