• End of product life cycle forecasting 

    Szozda, Natalia (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2004, roč. 47, č. 1, s. 139-142 : il.)
  • Sales forecast in accurate response 

    Szozda, Natalia (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2007, roč. 50, č. 2, s. 59-64.)