Show simple item record

dc.contributor.advisorKissiková, Lenkacs
dc.contributor.authorČep, Michalcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:27:57Z
dc.date.available2013-06-26T11:27:57Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100281
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je zhodnocení stavu skladovacích zařízení sypkých hmot z hlediska BOZP v zemědělském družstvu, posoudit vedení výrobní, případně provozní dokumentace k těmto zařízením a užívání OOPP zaměstnanci. Součástí práce je zhodnocení pracovních postupů při provozu, čištění a údržbě daných zařízení a navržení technických a organizačních opatření.cs
dc.description.abstractThe aim of this Bachelor thesis is to analyze the State of the storage of bulk materials in terms of OSH in the agricultural cooperative, to assess the management of production, or of operational documentation for these devices and use of PPE. Part of the work is to analyze the working procedures during operation, cleaning and maintenance of the equipment and design of technical and organisational measures.en
dc.format55, [2] l. : il.cs
dc.format.extent7129473 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezpečnost, zásobník, dokumentace, povinnost, čištěnícs
dc.subjectsafety, silo, documentation, duty, cleansingen
dc.titleÚroveň BOZP při provozu skladovacích zařízení sypkých hmot, používaných v zemědělstvícs
dc.title.alternativeOSH Level in the Operation of Bulk Material Storage Facilities Used in Agricultureen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201301102cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVáchová, Milušecs
dc.date.accepted2013-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnost práce a procesůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisCEP0004_FBI_B3908_3908R001_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record