Průvodce open access, jejímž autorem je Pavla Rygelová a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Průvodce open access, jejímž autorem je Pavla Rygelová a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko