Show simple item record

dc.contributor.advisorBaránek, Petrcs
dc.contributor.authorŘehák, Vladimírcs
dc.date.accessioned2013-10-20T17:33:56Z
dc.date.available2013-10-20T17:33:56Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100830
dc.descriptionImport 21/10/2013cs
dc.description.abstractSocial Business neboli společensky prospěšné podnikání je druh podnikání, které není vytvořeno primárně za účelem tvorby zisku, ale v jeho jádru se skrývá vytváření přidané hodnoty pro společnost a dosahovaní minimálně samostatně udržitelného zisku. Tento zisk dále slouží jako prostředek pro rozvoj podnikatelských aktivit. Ve své práci bych se chtěl zaměřit na sociálně přínosné podnikání v oblasti podpory samostatných podnikatelů na volné noze a drobné podnikatele. Účelem práce je vytvořit marketingový plán pro potenciálně nově vzniklé co-workingové centrum, které bude cílit na malé podnikatele, osoby na volné noze a popřípadě aktivní lidi pracujících bez zázemí. To vše by se mělo odvíjet od samotného zjištění přesných potřeb dané cílové skupiny tak, aby vybavení a služby odpovídaly uživatelům daného co-workingového centra přesně na míru. Tímto krokem by získal podnik větší konkurenceschopnost a mohl vyplnit „díru“ na trhu. Celou práci bych rád rozložil do 2 hlavních částí: v první především zhodnotit situaci, která panuje na trhu v oblasti co-workingových center. Druhá část by měla obsahovat návrh pro nově vzniklé co-workingové centrum, s konkrétní marketingovou strategií a aktivitami. Pro dané téma jsem se rozhodl, jelikož pevně věřím, že tato oblast přináší opravdu společensky přidanou hodnotu, a jakožto nastupující trend v podnikání má možnost upevnění a rozvoje místa na trhu. Osobně mám k danému tématu blízko díky své síti kontaktů a rád bych se v budoucnu na tuto oblast orientoval.cs
dc.description.abstractSocial Business is a kind of business which is created just not only for primary goal production of profit. But the core of this business is creating an additive value for society and achieving a minimal independent sustainable profit. This profit is used like a tool of further development entrepreneurial activities. I would like to focus on the social additive business in field of support of the individual freelancers and the small entrepreneur in my thesis. The aim of work is create a marketing plan for potential new co-working centre which will be focused on small entrepreneurs, freelancers and possibly active people working without background. All this should base on figure out precise needs of target group. The equipment and services precisely fit in users of co-working centrum. By this step the project would gain bigger competitiveness and to fill the hole out on the market. All of this would be directly as marketing activity of the new establish co-working centrum. All thesis will be divided into two main parts, the first evaluate the situation held on market of co-working centres. The second should contain the draft of concrete strategy and activities for the new establish co-working centre. The reason why I decided this topic because of I truly believe the area bring society added value indeed. There is an opportunity to stabilize and develop the space on market as by way of new incoming trend in business. Personally I´m close to this theme thanks to my network of contact and I would like to act there in future.en
dc.format.extent3521733 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectmarketingový mix, komunikacecs
dc.subjectkomunikační pláncs
dc.subjectrozvojový pláncs
dc.subjectCo-workingcs
dc.subjectCo-workingové centrumcs
dc.subjectspolečenské centrumcs
dc.subjectspolečenské podnikánícs
dc.subjectspolečensky přidaná hodnotacs
dc.subjectpodnikatel na volné nozecs
dc.subjectcentrumcs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectMarketing Communicationen
dc.subjectMarketing mixen
dc.subjectCommunicationen
dc.subjectCommunication planen
dc.subjectDevelopment Planen
dc.subjectCo-workingen
dc.subjectCo-working Centrumen
dc.subjectSocial Huben
dc.subjectSocial Businessen
dc.subjectSocial Added Valueen
dc.subjectFreelanceren
dc.subjectHuben
dc.titleNávrh marketingové komunikace co-workingového centracs
dc.title.alternativeDesign of Marketing Communication for a Co-working Centrumen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeČtvrtková, Darinacs
dc.date.accepted2013-08-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoducs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisREH150_EKF_N6208_6208T062_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record