Show simple item record

dc.contributor.advisorKořená, Kateřinacs
dc.contributor.authorFoukalová, Evacs
dc.date.accessioned2013-10-20T17:35:11Z
dc.date.available2013-10-20T17:35:11Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101003
dc.descriptionImport 21/10/2013cs
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je analýza dopadu penzijní reformy na české penzijní fondy, tedy na třetí pilíř. V rámci penzijní reformy byly provedeny změny v počtu pilířů. Původní počet dvou pilířů byl rozšířen na pilíře tři. Jsou v ní popsány všechny změny, které penzijní reforma přinesla třetímu pilíři. Součástí je rovněž analýza vývoje zhodnocení peněžních prostředků penzijních fondů za posledních 12 let. Bakalářská práce je rozdělena na pět částí včetně úvodu a závěru. Teoretická východiska penzijní reformy jsou popsána ve druhé kapitole práce. Třetí kapitola je věnována změnám ve třetím pilíři, které penzijní reforma přinesla. Ve čtvrté části práce je provedeno srovnání českých penzijních fondů z hlediska zhodnocení prostředků, počtu účastníků a dále také portfolia penzijních fondů.cs
dc.description.abstractThe topic of this bachelor´s thesis is to analyze the impact of pension reform on the Czech pension funds, on the third pillar. The pension reform has changed the number of pillars. The original number two pillars was extended to the three pillars. There are described all the changes that pension reform has brought the third pillar. Also includes analysis of the development assessment funds the pension fund for the last 12 years. The bachelor´s thesis is divided into five parts including an introduction and a conclusion. Theoretical basis of pension reform are described in the second chapter of the thesis. The third chapter is devoted to changes in the third pillar pension reform. In the fourth chapter compares the Czech pension funds, the value for comparison, the number of participants, as well as those owned by pension funds.en
dc.format.extent4198724 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpenzecs
dc.subjectpenzijní reformacs
dc.subjecttransformovaný fondcs
dc.subjectúčastnický fondcs
dc.subject1. ledna 2013cs
dc.subjectpenzijní připojištěnícs
dc.subjectdoplňkové penzijní spořenícs
dc.subjectpilířcs
dc.subjectzhodnocenícs
dc.subjectstrategie investovánícs
dc.subjectpenzijní fondcs
dc.subjectpenzijní společnostics
dc.subjectobyvatelstvocs
dc.subjectpensionen
dc.subjectpension reformen
dc.subjecttransformed funden
dc.subjectparticipating funden
dc.subject1st of January 2013en
dc.subjectpension additionalen
dc.subjectcomplementary pension saving pensionen
dc.subjectpillaren
dc.subjectmeasure evalutionen
dc.subjectinvestment strategyen
dc.subjectpension funden
dc.subjectpension companyen
dc.subjectpopulationen
dc.titleAnalýza dopadu penzijní reformy na české penzijní fondycs
dc.title.alternativeAnalysis of Pension Reform Impact on the Czech Pension Fundsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBorovcová, Martinacs
dc.date.accepted2013-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisFOU0008_EKF_B6202_6202R010_00_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record