Show simple item record

dc.contributor.advisorKvarčák, Milošcs
dc.contributor.authorLevák, Josefcs
dc.date.accessioned2014-02-04T13:23:00Z
dc.date.available2014-02-04T13:23:00Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101427
dc.descriptionImport 04/02/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou stanovení místa vzniku požáru v objektech. Nejprve je řešena problematika vzniku hoření. Práce popisuje hořlaviny, iniciační zdroje, a oxidační prostředky z pohledu možnosti vzniku požáru. Následuje vyhodnocení stávajících poznatků o místu vzniku požáru pomocí statistik z České republiky a jiných vybraných států. Ve statistikách je řešena problematika pravděpodobnosti vzniku požáru. Pozornost je dále kladena na příčiny požárů a jejich místa vzniku. Dále práce řeší podmínky a činnosti, které mají vliv na vznik požáru. Posledním bodem je zpracování ananlýzy požárního nebezpečí. Cílem práce je vypracování metodiky stanovení pravděpodobného místa vzniku požáru v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue, determinig the source of fire in buildings. At first is the problem of combustion is discussed. This works describes combustibles, ignition sources and oxidizing agents in terms of possibility of fire. Then follows an evaluation of existing knowledge on the fire location using the statistics of the Czech Republic and other selected countries. In the statistics, the issues of propability of fire are solved. Atention is also paid to the causes of fires and their place of origin. The thesis also deals with the conditions and actions that have an impact of fire. The last point is an analysis of fire danger. The aim of this thesis is to develop the metology the determinig the propable location of fire in buildings with increase fire danger.en
dc.format72, [11] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2525798 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthořenícs
dc.subjectpožárcs
dc.subjectmísto vznikucs
dc.subjectohniskocs
dc.subjectzápalné zdrojecs
dc.subjectiniciacecs
dc.subjectburningen
dc.subjectfireen
dc.subjectplace of origin of fireen
dc.subjectfocusen
dc.subjectsources of ignitionen
dc.subjectinitiationen
dc.titleMísto vzniku požáru a jeho stanovenícs
dc.title.alternativeSeat of the Fire and Its Identificationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201400078cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeThomitzek, Adamcs
dc.date.accepted2014-01-22cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisLEV022_FBI_N3908_3908T006_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record