Show simple item record

dc.contributor.advisorSikorová, Kateřinacs
dc.contributor.authorSvitková, Barboracs
dc.date.accessioned2014-02-04T13:23:02Z
dc.date.available2014-02-04T13:23:02Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101432
dc.descriptionImport 04/02/2014cs
dc.description.abstractCílem této práce je zmapovat situaci v oblasti implementovaných systémů řízení PZH v Moravskoslezském kraji a vyhodnotit úroveň a funkčnost těchto systémů. V první části práce jsou popsány právní předpisy zabývající se prevencí závažných havárií. Dále je rozepsáno zavádění a udržování systému řízení prevence závažných havárií s následným stanovením požadavků na zpracovatelé bezpečnostní dokumentace. V druhé části je provedena analýza formou dotazníku. Následně jsou vyhodnoceny všechny dotazy na zavedený systém řízení prevence závažných havárií. Závěrem je stanovena funkčnost a úroveň systémů řízení prevence závažných havárií v Moravskoslezském kraji.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to explore the situation of the implemented management system to prevent major accidents in the Moravian Region and to evaluate the level and functionality of these systems. The first part describes the legislation dealing with the prevention of major accidents. It is written as deployment and maintenance management system for preventing major accidents with subsequent determination of requirements for processors of security documentation. The second part is an analysis of a questionnaire. Then all queries are evaluated on the management system for preventing major accidents. Conclusion is based functionality and quality management system to prevent serious accidents in the Moravian Region.en
dc.format50, [3] l. : il.cs
dc.format.extent1282489 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsystém řízenícs
dc.subjectprevence závažných haváriícs
dc.subjectsystem managementen
dc.subjectprevention of major accidentsen
dc.titleSystémy řízení prevence závažných havárií v Moravskoslezském krajics
dc.title.alternativeSystem of Major Accident Prevention Management in the Moravian-Silesian Regionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201400070cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBlažková, Kateřinacs
dc.date.accepted2014-01-21cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSVI058_FBI_N3908_3908T007_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record