Show simple item record

dc.contributor.advisorŠenovský, Pavelcs
dc.contributor.authorBříza, Pavelcs
dc.date.accessioned2014-02-04T13:23:07Z
dc.date.available2014-02-04T13:23:07Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101445
dc.descriptionImport 04/02/2014cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá hodnocením metod pro odhad snášenlivosti nebezpečných látek, pro potřeby jejich skladování ve velkém množství. V úvodu je popsán současný stav legislativy v České republice. V následujících kapitolách jsou popsány dostupné metody a uvedena data potřebná pro provedení binárního pro odhadu snášenlivosti nebezpečných látek. Pro přehlednost výstupu je u vybraných metod uvedena tabulka kompatibility a algoritmus. V závěru je provedeno doporučení vybraných metod pro potřeby bezpečnostního plánováni a účely zásahu HZS ČR.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the evaluation of methods for estimating the compatibility of hazardous substances for the purpose of storage in large quantities. The introduction describes the current state of legislation in Czech Republic. The following parts describe the avaible methods and provide data needed to perform a binary compatibility for estimation of hazardous substances. For clarity, the output is a table of selected methods and compatibility algorithm. In conclusion the recommendations of selected methods for the purpose of emergency planning and for purposes action of HZS ČR.en
dc.format35 l. : il.cs
dc.format.extent1575497 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnebezpečné látkycs
dc.subjectsnášenlivostcs
dc.subjectkompatibilitacs
dc.subjectskladovánícs
dc.subjectCLPcs
dc.subjectHatayamacs
dc.subjecthazardous substancesen
dc.subjecttoleranceen
dc.subjectcompatibilityen
dc.subjectstorageen
dc.subjectCLPen
dc.subjectHatayamaen
dc.titleHodnocení metod pro odhad snášenlivosti nebezpečných látekcs
dc.title.alternativeEvaluation of Methods for the Estimation of Compatibility of Hazardous Materialsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201400065cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBernatík, Alešcs
dc.date.accepted2014-01-21cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisBRI027_FBI_B3908_3908R003_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record