Show simple item record

dc.contributor.advisorKučera, Petrcs
dc.contributor.authorTešnarová, Luciecs
dc.date.accessioned2014-02-04T13:23:08Z
dc.date.available2014-02-04T13:23:08Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101447
dc.descriptionImport 04/02/2014cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá evakuací z vnitřních shromažďovacích prostorů. V úvodní části jsou popsány základní pojmy, faktory ovlivňující evakuaci obecně i faktory ovlivňující chovaní osob při samotné evakuaci. Závěrečná část práce se věnuje evakuaci osob z Multifunkční haly, která slouží pro veřejné bruslení. Je zde popsána evakuace osob z těchto prostorů a problematika spojená s tímto prostorem.cs
dc.description.abstractThis bachelor work deals with the evacuation of internal assembly areas. In the introductory section describes the basic concept, factors affecting evacuation and general factors affecting the behavior of persons in the actual evacuation. The final part is devoted to the evacuation of people from multifunctional hall which is use for public skating. There is described the evacuation of persons from these areas and the problems associated with this space.en
dc.format55 l. : il.cs
dc.format.extent2498206 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectevakuacecs
dc.subjectvnitřní shromažďovací prostorcs
dc.subjectúniková cestacs
dc.subjectposouzení úniku osobcs
dc.subjectevacuationen
dc.subjectinternal assembly areasen
dc.subjectescape routesen
dc.subjectevacuation assessmenten
dc.titlePosouzení evakuace vnitřních shromažďovacích prostorůcs
dc.title.alternativeAssessment of Internal Assembly Area Evacuationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201400074cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBradáčová, Isabelacs
dc.date.accepted2013-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisTES099_FBI_B3908_3908R006_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record