Show simple item record

dc.contributor.advisorTymová, Petracs
dc.contributor.authorKolibík, Lukášcs
dc.date.accessioned2014-02-04T13:25:07Z
dc.date.available2014-02-04T13:25:07Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101584
dc.descriptionImport 04/02/2014cs
dc.description.abstractZadáním diplomové práce je zpracování projektu policejní stanice, kde je úkolem provést návrh a výpočet jednotlivých otopných zařízení s návrhem způsobu napojení na CZT. Součástí projektu je také schematické napojení výměníkové stanice na CZT a způsob rozvržení rozvodů vytápění s otopnými tělesy, již jsou deskové radiátory. Dále práce obsahuje výkresovou dokumentaci stavební části pro realizaci stavby upravenou pro potřeby technického zařízení budov, průvodní zprávu, souhrnou technickou zprávu, technickou zprávu stavební části, technickou zprávu způsobu napojení na CZT, výkresovou dokumentaci a přílohy. Diplomová práce je zpracována v rozsahu 48 stran.cs
dc.description.abstractBy entering thesis is the project of police station where the responsibility for the design and calculation of individual heating device with a proposal for how to connect to the central heating. The project also includes a schematic exchanger connected to the district heating stations and the way the layout of the heating system with radiators, panel radiators are already. The work includes drawings of building parts for the construction project adapted to the needs of building equipment, accompanying the report, the summary technical report, technical report building parts, technical report on the connection method CZT, drawings and notes. The thesis is elaborated to the extent 48 pages.en
dc.format48, [142] l. : il. + 12 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2476637 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpolicejní stanicecs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectcentrální zásobování teplemcs
dc.subjectthe police stationen
dc.subjectheatingen
dc.subjectcentral heatingen
dc.titlePolicejní stanicecs
dc.title.alternativeThe Police Stationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201400097cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeGuňka, Jakubcs
dc.date.accepted2014-01-14cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisKOL638_FAST_N3607_3607T040_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record