Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti (článků) akademických pracovníků Katedry prostředí staveb a TZB (229) v časopisech registrovaných ve Web of Science od roku 2003 po současnost.
Do kolekce jsou zařazeny:
a) publikace, u nichž je v originálních dokumentech jako působiště autora (adresa) uvedena Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO),
b) publikace, u nichž v originálních dokumentech není v adrese VŠB-TUO uvedena, ale autoři prokazatelně v době jejich zpracování a uveřejnění působili na VŠB-TUO.

Bibliografické záznamy byly původně vytvořeny v kolekci Publikační činnost akademických pracovníků VŠB-TUO, která sleduje publikování akademických pracovníků od roku 1990.

Nedávno přidané

  • Spalování odpadní biomasy v malých zařízeních 

    Martiník, Lubomír; Drastichová, Vendula; Horák, Jiří; Jankovská, Zuzana; Krpec, Kamil; Kubesa, Petr; Hopan, František; Kaličáková, Zdeňka (Chemické listy. 2014, roč. 108, č. 2, s. 156-162.)