Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHoráková, Jarmilacs
dc.contributor.authorRuprich, Vítcs
dc.date.accessioned2014-05-19T10:58:18Z
dc.date.available2014-05-19T10:58:18Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101841
dc.descriptionImport 19/05/2014cs
dc.description.abstractPojem PPP (Public Private Partnership) je obecně užívaný termín, který popisuje širší skupinu projektů, na nichž se společně podílí soukromý a veřejný sektor, a které směřují k uspokojování služeb tradičně zajišťovaných veřejným sektorem. Provedený výzkum na úrovni obcí Moravskoslezského kraje jasně ukázal, že finanční zdroje samosprávy pro rozvojové projekty jsou omezené a zároveň existuje malé povědomí o možnosti spolupráce s privátním investorem na principu financování formou PPP. Hlavním poznatkem je, že obce nejsou připraveny na financování projektů na základě koncese a tudíž je navrhován model PPP vycházející z dlouhodobých nájemních smluv.cs
dc.description.abstractThe notion of PPP (Public Private Partnership) is generally describing a wider group of projects, in which both the private and the public sector participate, and which aim at satisfying services traditionally supplied by the public sector. A research that was carried out on the municipality level of the Moravian-Silesian region clearly indicated that financial resources of municipal authorities for development projects are limited and at the same time there is a little awareness of a chance to cooperate with a private investor on the principle of PPP financing. The main finding is that municipalities are not ready for project financing on the concession basis and therefore a PPP model is suggested that comes from long-term lease contracts.en
dc.format153 l. : il.cs
dc.format.extent3301956 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectaglomerace, brownfield, PPP (Public Private Partnership), územní plán, modelcs
dc.subjectagglomeration, brownfield, PPP (Public Private Partnership), regional plan, modelen
dc.titlePartnerství privátního developera a veřejné správy v procesu obnovy průmyslové aglomeracecs
dc.title.alternativeThe private – public partnership in the renewal process of industrial agglomerationen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201400446cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeRumpel, Petrcs
dc.contributor.refereeZamarský, Vítězslavcs
dc.contributor.refereeKern, Jiřícs
dc.date.accepted2014-02-14cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské inženýrství a stavitelstvícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisRUP010_FAST_P3607_3607V012_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam