Show simple item record

dc.contributor.advisorValečková, Janacs
dc.contributor.authorVlček, Vladimírcs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:23:16Z
dc.date.available2014-08-05T09:23:16Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/102064
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTéma diplomové práce je Analýza spotřebitelského chování na trhu kurzů etikety. Cílem práce bylo popsat současné spotřebitelské chování na trhu kurzů etikety v Moravskoslezském kraji. Problém neznalosti spotřebitelského chování je řešen pomocí marketingového výzkumu, respektive dotazníkového šetření. Bylo zjištěno, že etiketa je pro lidi důležitá, a dále, co za produkt by volili a co je k tomu vede. Na základě výsledků výzkumu bylo navrženo několik doporučení pro nový subjekt vstupující na trh.cs
dc.description.abstractThe main theme of diploma thesis is Analysing consumer behaviour on the market of etiquette courses. The aim of the thesis was to describe recent consumer behaviour on the market of etiquette courses in Moravian-Silesian region. The problem of unknown consumer behaviour is solved by marketing research, especially by questionnaire survey. It was found that etiquette is important for people, further what people want and what is their motivation. Based on the results of marketing research there was designed few recommendations for new entrant.en
dc.format.extent4953867 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSpotřebitelské chovánícs
dc.subjectspotřební chovánícs
dc.subjectspotřebitelcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectanalýza zákazníkacs
dc.subjectetiketacs
dc.subjectspolečenské chování.cs
dc.subjectConsumer behaviouren
dc.subjectconsumeren
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcustomer analysisen
dc.subjectetiquetteen
dc.subjectsocial behaviour.en
dc.titleAnalýza spotřebitelského chování na trhu kurzů etiketycs
dc.title.alternativeAnalysing Consumer Behaviour on the Market of Etiquette Coursesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKaločová, Zdeňkacs
dc.date.accepted2014-06-04cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoducs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVLC166_EKF_N6208_6208T062_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record