Show simple item record

dc.contributor.advisorNěmčík, Petrcs
dc.contributor.authorPalátová, Nikolacs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:37:14Z
dc.date.available2014-08-05T09:37:14Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/102887
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je posouzení finanční výkonnosti firmy ABRA Software s. r. o. v letech 2009 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. V teoretické části této práce jsou uvedeny vstupy, ze kterých finanční analýza vychází a její uživatelé. Poté jsou blíže rozvedeny poměrové ukazatele, vertikální a horizontální analýza a následně i bonitní a bankrotní modely. V praktické části je charakterizován vybraný podnik včetně historie a předmětu podnikání, dále je zde uvedena vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát za období 2009 – 2013 a zhodnocení hospodaření podniku pomocí poměrových ukazatelů z hlediska aktivity, likvidity, rentability a zadluženosti. Dále jsou použity bonitní a bankrotní modely pro zhodnocení daného podniku z hlediska bonity a hrozícího bankrotu. V poslední části jsou rozepsány návrhy a doporučení, které vychází z výsledků provedené finanční analýzy.cs
dc.description.abstractThe goal of this bachelor thesis is to assess financial performance of ABRA Software s. r. o. 2009 – 2013 using methods of financial analysis. The theoretical part presents inputs of financial analysis and its users. Next the financial ratio, vertical and horizontal analysis and after that the models of bankruptcy predicition are described. In the practical part there are characteristics of the company including its history and subject of enterprise folowed by vertical and horizontal analysis of balance – sheet and profit and loss statement in 2009 – 2013 and an assessment of the company using financial ratios of activity, liquidity, profitability and indebtedness. Then the models of bankuptcy prediction are used to assess the company. In conclusion there is a recommendation based on the results of the financial analysis.en
dc.format.extent1784781 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectactivityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectfinancial ratioen
dc.titleFinanční analýza IT podnikucs
dc.title.alternativeFinancial Analysis of the IT Enterpriseen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKráĺovič, Petrcs
dc.date.accepted2014-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPAL0076_EKF_B6208_6208R020_00_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record