Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorČerný, Igorcs
dc.contributor.authorVíznerová, Denisacs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:39:47Z
dc.date.available2014-08-05T09:39:47Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103039
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractV předložené diplomové práci je zpracována analýza nákladovosti benefitů společnosti ČEZ, a.s. a Integrovaných dceřiných společností skupiny ČEZ, a.s. V první části jsou uvedeny informace o společnostech. Po té je zpracováno teoretické vymezení nákladů. V následující části je zpracována analýza nákladovosti benefitů výše jmenované společnosti ČEZ, a. s. a IDS, na jejímž základě je proveden výběr klíčových položek benefitu, které se významně podílejí na tvorbě nákladů. V důsledku rozdílných kolektivních smluv je dále provedeno srovnání mezi společnostmi. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a doporučení.cs
dc.description.abstractIn presented diploma thesis is processed cost benefit analysis of ČEZ, a.s. and integrated subsidiaries of CEZ Group. In the first section are provided information regarding companies. Afterwards is processed the theoretical definition of costs. In the following section is processed analysis of benefits costs of above mentioned ČEZ, a.s. company and integrated subsidiaries. On its basis is made selection of the key items of the benefit which contribute significantly to the creation of the cost. Due to the different collective agreements is consequently processed comparison among the companies. In the conclusion are included suggestions and recommendations.en
dc.format37, [5] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1381062 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbenefitycs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectkolektivní smlouvacs
dc.subjectbenefitsen
dc.subjectcosten
dc.subjectanalysisen
dc.subjectcollective agreementen
dc.titlePorovnání nákladovosti benefitů ve společnosti ČEZ a.s. a Integrovaných dceřiných společností skupiny ČEZ a.s.cs
dc.title.alternativeComparison of Benefits Costs in ČEZ a.s. and in Integrated Subsidiaries of ČEZ a.s.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201401950cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŘíha, Jindřichcs
dc.date.accepted2014-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.contributor.consultantKneřová Dortová, Luciecs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisVIZ009_HGF_N2102_2102T001_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam