Show simple item record

dc.contributor.advisorVaněk, Michalcs
dc.contributor.authorBušina, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:41:16Z
dc.date.available2014-08-05T09:41:16Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103104
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTématem diplomové práce je zhodnocení konkrétní podnikové investice do strojního zařízení pomocí metody výnosnosti investice, doby splacení, čisté současné hodnoty a metody vnitřního výnosového procenta. Investorem je společnost CEMDEST s. r. o., která svou podnikatelskou činnost zaměřuje na poskytování služeb spojených s vrtnými a trhacími pracemi. Diplomová práce je rozdělena do pěti částí. První a druhá část je zaměřena na uvedení problému a charakteristiku společnosti. Třetí část teoreticky rozvádí činnosti vrtných prací, charakterizuje investiční rozhodování a metody hodnocení investic. Čtvrtá, praktická část, se zabývá analýzou samotné investice, pro kterou byly použity nejčastější metody hodnocení efektivnosti investic. Pátá, závěrečná část, uvádí konečné zhodnocení investice spolu s konstatováním, zda bylo vhodné posuzovanou investici přijmout.cs
dc.description.abstractThe topic of the thesis is the evaluation of a specific business investment into machinery equipment using the return on investment, payback period, net present value and internal rate of return method. The investor is CEMDEST Ltd., which focuses its business on providing services related to drilling and blasting operations. Diploma thesis is divided into five parts. The first and the second part is focused on investment problems and characteristics of the company. The third part theoretically elaborates drilling activities, characterizes investment decisions and investment appraisal methods. Fourth, practical part, analyzes the investment alone, which was evaluated by most common methods for investment efficiency assessment. The fifth and final section presents the final evaluation of the investment with a statement whether it was appropriate to accept the investment.en
dc.format40, [31] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2281374 bytescs
dc.format.mimetypeimage/x-unknowncs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectvrtné prácecs
dc.subjectdlouhodobý majetekcs
dc.subjectekonomické zhodnocenícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectdrilling operationsen
dc.subjectlong-term assetsen
dc.subjecteconomic evaluationen
dc.subjectanalysisen
dc.titleZhodnocení efektivnosti investice vybrané společnostics
dc.title.alternativeInvestment Efficiency Assessment of a Specific Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201401111cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePawliczek, Adamcs
dc.date.accepted2014-05-27cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBUS029_HGF_N2102_2102T003_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record