Show simple item record

dc.contributor.advisorVaněk, Michalcs
dc.contributor.authorMazura, Jakubcs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:41:36Z
dc.date.available2014-08-05T09:41:36Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103120
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTato diplomová práce si klade za cíl určení závislosti objemu těžby vybraných nerostných surovin na základních makroekonomických ukazatelích. V první části jsou popsány základní makroekonomické ukazatele, které budou použity pro zjištění závislosti. Další část se pomocí bodového hodnocení věnuje volbě vhodných nerostných surovin těžených v České republice pro aplikaci statistických metod korelační a regresní analýzy. Následující kapitola charakterizuje zvolené nerostné suroviny. Poslední část se věnuje analýze dat a určení jednotlivých závislosti nerostných surovin na základních makroekonomických ukazatelích s následným výběrem nejzávislejší nerostné suroviny.cs
dc.description.abstractThis thesis has aim about determination the dependence of the volume of extraction of selected mineral resources in primary macroeconomy indicators. In the first chapter are basic macroeconomic indicators, which will be used for determination the dependence. Next part is dedicated to choice suitable mineral resources mined in the Czech republic for application statistical methods as correlation and regression analysis. Next chapter explains basic characteristic of chosen mineral resources. Last part is dedicated to data analyse and determination of individual dependences of mineral resources in primary macroeconomy indicators and choosing the most dedicated one.en
dc.format45 l. : il. + 14 CD-Rcs
dc.format.extent2586624 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmakroekonomické ukazatele, nerostné suroviny, závislostcs
dc.subjectmacroeconomic indicators, mineral resources, dependenceen
dc.titleUrčení závislosti objemu těžby vybraných nerostných surovin na základních makroekonomických ukazatelíchcs
dc.title.alternativeDetermine the dependence of the volume of extraction of selected mineral resources in primary makroeconomy indicatorsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201402029cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKozel, Romancs
dc.date.accepted2014-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMAZ0014_HGF_N2102_2102T001_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record